Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Jaarrekeningen, begrotingen en prognoses

Aan de hand van de door ons kantoor gevoerde administratie stellen wij voor u de jaarrekening samen, op basis waarvan de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt gedaan.

Uw jaarrekening geldt als basis voor de aangifte voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting  en dient dan ook aan alle regels te voldoen. Zowel de balans, de verlies- en winstrekening als de toelichting op beide maakt onderdeel

uit van de jaarrekening  en worden door ons opgesteld. Dat gebeurt veelal eerst in concept en uiteindelijk als definitief rapport. Desgewenst verzorgen wij ook de deponering van noodzakelijke stukken bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast stellen wij begrotingen op en verzorgen wij prognoses, waarin wij u met resultaatvergelijkingen, meerjarenoverzichten, kengetallen en analyses inzicht geven in de actuele en te verwachten financiële stand van zaken.

Meer over jaarrekeningen, begrotingen en prognoses? Klik hier.